Reservar

Habitación 1
+ Añadir habitación

www.hostalmagnolia.com

PIORDE, S.A ( HOSTAL MAGNOLIA )
NIF: A17080003
ADREÇA: C./ Sant Jaume, 8 - 17310 Lloret de Mar - Spain
TEL: (34) 972 36 88 65
E-MAIL: info@hostalmagnolia.com

Política de protecció de dades

1. Dret d'informació: En virtut del que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, HOSTAL MAGNOLIA ,  titular del lloc web www.hostalmagnolia.com,  informa a l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per HOSTAL MAGNOLIA ,  i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat:  Les dades dels usuaris enviades a través del formulari habilitat a aquest efecte en el lloc web són recaptats per HOSTAL MAGNOLIA ,  amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis d'hostaleria.

3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades:  Els camps marcats amb un asterisc (*) a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per a atendre a la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a HOSTAL MAGNOLIA   són veritables i es fa responsable de comunicar a la mateixa qualsevol modificació dels mateixos.

4. Consentiment de l'usuari:  L'enviament de dades personals, mitjançant l'ús del formulari electrònic d'HOSTAL MAGNOLIA ,    o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, per a la finalitat abans descrita així com a l'enviament de correu electrònic amb informació sobre els nostres serveis.

5. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la L.O.P.D. i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a HOSTAL MAGNOLIA   amb domicili a C./ Sant Jaume, 8 - 17310 Lloret de Mar , indicant la referència "Protecció de Dades".